Main Menu

Thai Writer Associationสมาคมสมาพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมไทย/facebook

โครงการ"คาราโอเกะเพื่อสาธารณ""Karaoke for Public Project"

สมาพันธ์เรดิโอ วิทยุออนไลน์สร้างสรรค์

Counter

 สถิติวันนี้ 38 คน
 สถิติเมื่อวาน 34 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
594 คน
6945 คน
31529 คน
เริ่มเมื่อ 2015-10-02


Link

"รวมพล้ังสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมไทย ร่วมใจสนับสนุนและส่งเสริมงานสร้างสรรค์ของคนไทย"

คณะผู้ก่อตั้งสมาคมสมาพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมไทย ประกอบด้วยประธาน,ผุ้นำองค์กรสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย
(ในพระบรมราชูปถัมภ์)
The vocalist Association of Thailand


มูลนิธิสถาบันสุนทรภู่
Sunthonpoo Foundation Institution

สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย
TheThai Composers Association


สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยThe Writer  Association of Thailand  


สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยThe Poet's Association of Thailand


สมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย
(ในพระบรมราชูปถัมภ์)
Aesthetic Artist Association of Thailand


สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย(ในพระบรมราชูปถัมภ์)Musical Association of Thailand 


สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยThais Organisation of Copyright User Confederation

สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งปรเทศไทยThai Karaoke Confederation


สมาคมสมาพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมไทย
Thailand's Association of the Confederation of Arts,Culture,Literature


วัฒนธรรมไร้พรหมแดน

ปัญหาลิขสิทธิ์เป็นความหวังของศิลปินที่ต้องการ การแก้ไขปัญหาอย่างจริงใจและต่อเนื่อง ที่ลุกลามทำให้เกิดความชงักงันของงานสร้างสรรค์โดยภาพรวมสมาคมสมาพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมไทย ได้สร้างนิยามเพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยโดยการนิยาม
  "วัฒนธรรมทรัพย์สินทางปัญญา" (IP Culture) Intellectual Property Culture

เพื่อเป็นบริบทที่จะเชื่อมโยงระหว่างสามโลก คือ โลกของอดีต โลกของปัจจุบัน โลกของอนาคต เป็นความหวังใหม่และมิติใหม่ในยุคดิจิตอล ในการขับเคลื่อนองค์คาพยพบรรดามีของเหล่าศิลปินไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ และ

ส่งเสริม "อุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทยสู่ตลาดอาเซี่ยนและสังคมโลก" โดยการเชื่อมโยงทางสื่อเครือข่ายออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นคงทางสังคม นำมาซึ่งความมั่นคงทางเศษฐกิจและประเทศชาติ โดยมีรากเหง้าทางวัฒนธรรมเป็นฐานรองรับความมั่นคงของแผ่นดินไทย ดำรงไว้ซึ่งสถาบันอันเป็นเสาหลักค้ำยันอัตลักษ์มาช้านาน.....คนไทยทุกคนที่มีหัวใจและจิตวิญญาณของความเป็นไทยจะต้องร้อยดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวในการขับเคลื่อนบริบททางวัฒนธรรมไทยให้อยู่คู่ฟ้าดินตลอดไป......!!!!!!!!

พรชัย ศิรินุกูลชร
11/11/58

 
ถึงเวลาแล้ว ที่ผู้ประกอบการร้านค้าควรจะศึกษา กฎหมายลิขสิทธิ์ เพราะหากพลาดพลั้ง หรือ
เผลอ อาจถูกตราหน้าว่าเป็นพวก "ลักขโมย" โดยไม่รู้ตัว ที่สำคัญมันคือ


อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/668867ภาพ ที่ประชุมวันงานมุทิตาจิต ร.ต.สุเทพ วงศ์กำแหงอายุ 80 ปี วันที่ 24 สิงหาคม 56 และครูสมพจน์ สิงห์สุวรรณ

แนะนำผู้ก่อตั้งสมาคมสมาพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมไทย

ค่ำลง  ค่ำลง  ค่ำลงพะวงไม่วาย อยู่เดียว...เปลี่ยวกาย  มิคลายระทมตรมเศร้า......
 
แนะนำผู้ก่อตั้งสมาคมสมาพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมไทย

ร.ต.สุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ 

ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมฯและเป็นนายกสมาคมท่านแรกของสมาคมสมาพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมไทย
ท่านเป็นตำนานของวงการเพลงไทยสากลที่มีผลงานการบันทึกขับร้องเพลงมากกว่า 5 พันเพลง ซึ่งเป็นสถิติโลกเลยทีเดียว ปัจจุบันยังเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ในอดีตเคยเป็นสมาชิกผู้แทนสภาราษฏรที่มาจากการเลือกตั้ง รับใช้แผ่นดินเกิดมาตลอดชีวิต เทอดทูนสถาบันของชาติ มีคุณูประการต่อแผนดินอย่างมากมาย มีความปราถนาที่จะรวบรวมบรรดาศิลปินผู้สร้างสรรค์ในวงการบันเทิงและวัฒนธรรมเข้ามาเป็นองค์กรเดียวกัน เพื่อการแก้ไขปัญหาลิขสิทธิ์อย่างเป็นบูรณาการ และเผยแพร่ความรู้ด้าน 

"วัฒนธรรมทรัพย์สินทางปัญญา" ภายใต้คำขวัญที่ว่า "วัฒนธรรมไร้พรหมแดน" เป็นการสร้างตำนานในบริบททางวัฒนธรรม ในการบูรณาการ ทั้งสามโลกเข้าด้วยกัน คือ อดีต ปัจจุบัน อนาคต การรวบรวมองค์กร สมาคมต่างๆเข้ามาอยู่ภายใต้ความอุปถัมณ์ของสังคมเพื่อคงไว้ซึ่ง ศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรม ให้เป็นสมบัติอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป โดยเทอดทูนสถาบันของชาติให้มีความยั่งยืน ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง
โครงการ "คาราโอเกะเพื่อสาธารณ" "Karaoke for Public Project"

"สายด่วนลิขสิทธิ์" ถูกจับ...ต่อสู้คดี....ข้อมูลลิขสิทธิ์ 081-4905263

ภาพหมู่การประชุมสมาคมสมาพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมไทยเมื่อวันที่ 21 กันยายน 58 ณ ห้องประชุมสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย(ในพระบรมราชูปถัมภ์) 


การประชุมสัมนาเรื่อง "ศิลปินเพลงไทย วิกฤตหรือโอกาส" มีศิลปินเข้าร่วมอย่างคึกคัก กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเจ้าภาพจัดมีวิทยากรนักแต่งเพลงมาให้ความรู้และข้อมูล และแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันMore


Copyright (c) 2006 by Your Name


Powered by AIWEB